Lønns- og prisdepartementet (1955–1972)

Lønns- og prisdepartementet ble opprettet 1. januar 1955, ved at prissaker og saker om statlige lønns- og arbeidsvilkår ble overført fra Finans- og tolldepartementet. Lønns- og prisdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Finans- og tolldepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 7. mai 1972 ble Lønns- og prisdepartementet nedlagt, ved at sakene ble overøfrt til Finans- og tolldepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere