Marinedepartementet (Departementet for marinen) (1846–1861)

Marinedepartementets hovedsaksområde hadde linjer tilbake via Departementet for sjømilitæretaten/ Marinedepartementet, 7. Departement (marinesaker) og 6. Departement (krigsadministrasjonen), til Sjøkrigskommisariatet som ble opprettet 12. april 1814. 2. oktober 1861 fikk departementet overført Postdepartementets saker. Departementets navn ble nå endret til Marine- og postdepartementet.

Regjeringspolitikere