Miljøverndepartementet (1972–2013)

Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972, ved at distriktsplansaker ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, vann-, avløps- og røykskadesaker fra Industridepartementet og Norges Geografiske Oppmåling og Sjøkartverket fra Samferdselsdepartementet. Miljøverndepartementet overtok også ansvaret for blant annet Direktoratet for jakt, vilstell og ferskvannsfiske og Statens viltundersøkelser. 1. januar 2014 ble Miljøverndepartementets navn endret til Klima- og miljødepartementet, og klima- og skogsaker overført fra Utenriksdepartementet.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (19)

Statssekretærer (30)

Politiske rådgivere (14)