Nærings- og fiskeridepartementet (2014–)

Navnet Nærings- og fiskeridepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2014, ved at Nærings- og handelsdepartementets navn ble endret og fiskeri- og kystsakene ble overført fra det nedlagte Fiskeri- og kystdepartementet til en egen statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedtyngden av Nærings- og fiskeridepartementets saksområde har linjer tilbake via Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Nærings- og energidepartementet, Næringsdepartementet, Industridepartementet, Handelsdepartementet av 1916, Handelsdepartementet av 1913, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handelssaker) og 5. Departement (økonomiske saker), alle opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (3)

Statssekretærer (5)

Politiske rådgivere (8)