Nærings- og fiskeridepartementet (2014–)

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Navnet Nærings- og fiskeridepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2014, ved at Nærings- og handelsdepartementets navn ble endret og fiskeri- og kystsakene ble overført fra det nedlagte Fiskeri- og kystdepartementet til en egen statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedtyngden av Nærings- og fiskeridepartementets saksområde har linjer tilbake via Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Nærings- og energidepartementet, Næringsdepartementet, Industridepartementet, Handelsdepartementet av 1916, Handelsdepartementet av 1913, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handelssaker) og 5. Departement (økonomiske saker), alle opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere