Nærings- og energidepartementet (1993–1996)

Navnet Nærings- og energidepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1993, ved at Næringsdepartementets saksfelt ble utvidet og navnet endret. Olje- og energisaker ble overført fra det nedlagte Olje- og energidepartementet. Hovedtyngden av Nærings- og energidepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Næringsdepartementet, Olje- og energidepartementet av 1997, Industridepartementet, Handelsdepartementet av 1916, Sosialdepartementet av 1913, Handelsdepartementet av 1903, Indredepartementet og 5. Departement (finanssaker), til 5. Departement (økonomiske saker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1997 ble Nærings- og energidepartements navn endret til Nærings- og handelsdepartementet. Olje- og energisakene ble overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet, og handels- og skipsfartssakene ble overført fra Utenriksdepartementet.

Regjeringspolitikere