Nærings- og energidepartementet (1996–1997)

Embetet som statsråd for energisaker i Nærings- og energidepartementet ble opprettet 25. oktober 1996. 1. januar 1997 ble embetet opphevet, ved at energisakene ble overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet.

Regjeringspolitikere