Postdepartementet (1885–1885)

Postdepartementet ble midlertidig gjenopprettet 1. mai 1885, ved at postsakene ble overført fra Marine- og postdepartementet. Postdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Marine- og postdepartementet, Postdepartementet (av 1860), Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 31. desember 1885 ble Postdepartementet nedlagt og sakene overført til Indredepartementet.

Regjeringspolitikere