Planleggings- og samordningsdepartementet (1997–1998)

Navnet Planleggings- og samordningsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1997, ved at Administrasjonsdepartementet endret navn og Planleggingssekretariatet av 1996 ble nedlagt og sakene overført. Planleggings- og samordningsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 1998 ble Planleggings- og samordningsdepartementets navn endret til Arbeids- og administrasjonsdepartementer. Arbeidssakene ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet som nå ble Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringspolitikere