Revisjonsdepartementet (Departementet for revisjonsvesenet) (1822–1918)

Revisjonsdepartementet ble opprettet 23. mars 1822, og overtok revisjons- og regnskapssakene fra de andre departementene, først og fremst fra Finans- og tolldepartementet. Departementet ble nedlagt 1. juli 1917. Sakene ble overført til Statsrevisjonen, fra 1938 kalt Riksrevisjonen.

Regjeringspolitikere