Sjøfartsdepartementet NS (1940–1944)

"Etter at Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, og kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering hadde forlatt hovedstaden sammen med sentrale embetsmenn fra regjeringskontorene, ble departementene i Oslo underlagt okkupasjonsmakten. Fra 11. juni 1940 bygget Nygaardsvolds regjering i London opp en departementsstruktur lik den de hadde måttet forlate i Oslo. I Oslo forsøkte NS-formann Vidkun Quislings selvoppnevnte regjering av 9. april 1940 å overta ledelsen av departementene, inntil den ble oppløst 14. april 1940. Deretter hadde  Administrasjonsrådet, oppnevnt av Høyesterett i samråd med okkupasjonsmakten, 14. april-25. september 1940 i noen grad ledelsen av departementene. Deretter var departementene i Oslo fullt og helt kontrollert av okkupasjonsmakten, fra 1. februar 1942 formelt via ""ministerpresident"" Vidkun Quislings ""nasjonale regjering"". Sjøfartsdepartementet i Oslo ble opprettet 25. september 1940. 12. juni 1944 ble det innlemmet i Næringsdepartementet. 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. "

Regjeringspolitikere