Skipsfartsdepartementet (1942–1945)

Skipsfartsdepartementet ble opprettet i London 1. oktober 1942, ved at skipsfartssakene ble overført fra Forsyningsdepartementet. Skipsfartsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Forsyningsdepartementet, Handelsdepartementet, Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 5. Departement (finans-, handels- ot tollsaker), til 4. Departement (handels- og tollsaker) som ble opprettet 2. mars 1814 I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. 25. september 1940 ble det opprettet et sjøfartsdepartement, som ble innlemmet i Næringsdepartementet 12. juni 1944. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 5. november 1945 ble Skipsfartsdepartementet nedlagt, og sakene overført til Handelsdepartementet.

Regjeringspolitikere