Statsministerens kontor (1939–)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsministerens kontor ble opprettet i Oslo 2. oktober 1939, fordi krigsutbruddet i Europa en måned tidligere gjorde det nødvendig å oppheve ordningen med at statsministeren også var sjef for et departement. Statsminister Johan Nygaardsvold flyttet nå fra statsrådskontoret i Arbeidsdepartementet til et annet kontor i Regjeringsbygningen, med felles forværelse med Statsrådsekretariatet. Han fikk en nyopprettet sekretærstilling som administrativ støtte, mens Statsrådsekretariatet fortsatte som hans sekretariat i konstitusjonelle saker. Før Statsministerens kontor ble til 2. oktober 1939 hadde førstestatsråden/statsministeren ulike sekretariatsordninger. I månedene mellom 2. mars 1814 og 27. november 1814 var det Statssekretariatet i Christiania, som var en fortsettelse av Stattholdersekretariatet i unionstiden med Danmark. Fra 27. november 1814 til 21. juli 1873 var det Statssekretariatets kanselli i Stockholm, fordi Norges statsminister da hadde sin base der. 21. juli 1873 ble embetet som Norges statsminister flyttet til Christiania (Oslo), med Statssekretariatet som sekretariat i konstitusjonelle saker, og en opprinnelig deltids sekretærstilling som støtte i administrative saker. Stillingen som statsministersekretær, som de siste tiårene før 1905 var plassert i det departementet statsministeren ledet, ble nå opphevet og oppgaven lagt til departementet. Statsministerens sekretariat i konstitusjonelle saker var fortsatt Statssekretariatet. I 1926  ble Statssekretariatets navn endret til Statsrådsekretariatet. Sekretariatet sorterte administrativt under Justisdepartementet. Etter at Statsministerens kontor ble opprettet 2. oktober 1939, lå det tidlig i 1940 an til at Statsrådsekretariatet og Statsministerens kontor det året skulle slås sammen under statsministerens ledelse. Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 gjorde at dette ikke ble gjennomført. Under krigsårene i London 1940-1945 og i Oslo fra 1945 vokste Statsministerens kontor til et større sekretariat med midlertidige stillinger. 1. januar 1956 fikk Statsministerens kontor faste politiske og administrative embeter. 1. juli 1969 ble Statsrådsekretariatet nedlagt og oppgavene overført til Statsministerens kontor, som nå på alle måter ble regjeringens felleskontor.

Regjeringspolitikere