Sosialdepartementet (1945–1993)

Embetet som konsultativ statsråd i Sosialdepartementet ble opprettet 25. juni 1945. 18. mai 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til sosialministeren. Embetet som statsråd for familie- og forbrukersaker, i Sosialdepartementet, ble opprettet 1. august 1955. 21. desember 1956 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet, og sakene overført dit. Statsrådsembetet for familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet ble opprettet 1. august 1955. 21. desember 1956 ble familie- og forbrukersakene skilt ut og lagt til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet. Statsrådsembetet for familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet ble opprettet 1. august 1955. 21. desember 1956 ble familie- og forbrukersakene skilt ut og lagt til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet. Embetet som statsråd for helsesaker i Sosialdepartementet ble opprettet 4. september 1992. 8. november 1993 ble betegnelsen endret til statsråd for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet.

Regjeringspolitikere