Sosialdepartementet (1945–1948)

Embetet som konsultativ statsråd i Sosialdepartementet ble opprettet 25. juni 1945. 18. mai 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til sosialministeren.

Regjeringspolitikere