Sosialdepartementet (1955–1956)

Statsrådsembetet for familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet ble opprettet 1. august 1955. 21. desember 1956 ble familie- og forbrukersakene skilt ut og lagt til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (3)

Statssekretærer (1)