Sosialdepartementet (1992–1993)

Embetet som statsråd for helsesaker i Sosialdepartementet ble opprettet 4. september 1992. 8. november 1993 ble betegnelsen endret til statsråd for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet.

Regjeringspolitikere