Sosialdepartementet (2002–2004)

Navnet Sosialdepartementet ble igjen tatt i bruk 1. januar 2002, da helsesakene ble overført til det nyopprettede Helsedepartementet. Hovedtyngden av Sosialdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Sosial- og helsedepartementet, Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 2004 ble Sosialdepartementets navn endret til Arbeids- og sosialdepartementet, ved at arbeidssakene ble overført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som skiftet navn til Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere