Statssekretariatets kanselli i Stockholm (1814–1906)

Statssekretariatets kanselli i Stockholm ble opprettet 30. november 1814, etter at Stortinget 4. november  godkjente personalunionen med Sverige og ordningen med en norsk statsrådsavdeling i Stockholm ble innført. Statsrådsavdelingen besto av Norges statsminister og to statsråder. Kanselliet var statsrådsavdelingens sekretariat. 21. juli 1873 flyttet embetet som Norges statsminister til Christiania (Oslo), mens ledelsen av den norske statsrådsavdelingen i Stockholm gikk over til et statsministerembete som rangerte etter det i Christiania. Kanselliet ble ledet av en ekspedisjonssekretær, fra 1899 ekspedisjonssjef. I perioden 1822-1841 hadde embetet tittelen statssekretær, som Statssekretariatets sjef i Christiania. Statssekretariatets kanselli i Stockholm ble nedlagt i 1906, etter at den norske statsrådsavdelingen der ble trukket hjem til Kristiania ved unionsoppløsningen 7. juni 1905.

Regjeringspolitikere