Statsrådsavdelingen i Stockholm (1814–1905)

Den norske statsrådsavdelingen i Stockholm ble opprettet 30. november 1814, som følge av personalunionen med Sverige som Stortinget godkjente 4. november 1814. Avdelingens sekretariat var det norske Statssekretariatets kanselli i Stockholm. Fram til 21. juli 1873 besto statsrådsavdelingen av Norges statsminister og to statsråder fra Christiania som normalt tjenestegjorde i Stockholm et år om gangen. Mellom 21. juli 1873 og 7. juni 1905 ble avdelingen ledet av en statsminister som rangerte etter Norges statsminister i Kristiania. Også nå var de andre medlemmene av statsrådsavdelingen to statsråder fra Kristiania som normalt tjenestegjorde i Stockholm et år om gangen. Antallet norske regjeringsmedlemmer i Stockholm økte fra tre til ti i de korte periodene mellom 1857 og 1881 da en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på utenlandsreise. 7. juni 1905 ble statsrådsavdelingen i Stockholm trukket hjem til Kristiania, da Norge erklærte personalunionen med Sverige for oppløst.

Regjeringspolitikere