Sverige-Norges utenriksdepartement i Stockholm (1814–1905)

Da Stortinget  godkjente personalunionen med Sverige 4. november 1814, ble ansvaret for utenrikssakene i de to rikene lagt til Sveriges utenriksdepartement i Stockholm. Det svensk-norske utenriksdepartementet ble i hele perioden ledet av svenske borgere. Fram til 1876 var tittelen statsminister för utrikes ärenden, deretter minister för utrikes ärenden. Ordningen med et svensk-norsk utenriksdepartement varte til Stortinget 7. juni 1905 erklærte unionen med Sverige oppløst. 15. juni 1905 ble utenriksavdelingeni Handelsdepartementet i Kristiania skilt ut som kimen til et norsk utenriksdepartement. 1. desember 1905 ble Utenriksdepartementet opprettet.

Regjeringspolitikere