Utenriksdepartementet (1988–1997)

Embetet som statsråd for handels- og skipsfartssaker i Utenriksdepartementet, ble opprettet 1. januar 1988, da Handels- og skipsfartsdepartementet ble nedlagt og sakene ble overført til Utenriksdepartementet. 1. januar 1997 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet, og de fleste  sakene overført dit.

Regjeringspolitikere