Utenriksdepartementet (2013–2013)

Ansvaret for klima- og skogsaker, i Utenriksdepartementet, ble 16. oktober 2013 lagt til sjefen for Miljøverndepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til Klima- og miljødepartementet.

Regjeringspolitikere