Utdannings- og forskningsdepartementet (1990–1991)

Navnet Utdannings- og forskningsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1990, ved at Kirke- og undervisningsdepartementet fikk nytt navn og kirkesakene ble overført til Kirke- og kulturdepartementet. Hovedtyngden av Utdannings- og forskningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1991 ble kirkesakene tilbakeført fra Kirke- og kulturdepartementet, og Utdannings- og forskningsdepartementets navn endret til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringspolitikere