Jens Stoltenbergs andre regjering

17. oktober 2005–16. oktober 2013

Arbeiderpartiet (A), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp)

Om regjeringen

Statsminister:
Jens Stoltenberg
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp)

Regjeringspolitikere