Morten Andreas Meyer

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Statssekretær

26.10.2001–26.10.2003