Axel Heiberg Stang

Tidligere roller:

Konstituert statsråd NS

Arbeidstjeneste- og idrettsdepartementet NS - Johan Nygaardsvolds regjering

25.09.1940–01.02.1942