Audun Kolsrud Herning (SV)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Aasland, Tora

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

22.10.2007–20.04.2009