Anja Kristin Salte Hjelseth

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

30.11.2009–05.07.2013

Politisk rådgiver

09.02.2009–16.02.2009