Aksel Jakobsen (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Vanlig

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

15.01.2004–18.06.2004