Aksel Jakobsen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Arbeids- og sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

15.01.2004–18.06.2004