Andreas Melchior Seip Diesen

Tidligere roller:

Administrasjonsrådsmedlem

Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker) - Johan Nygaardsvolds regjering

15.04.1940–25.09.1940