Andreas Schei

Tidligere roller:

Administrasjonsrådssekretær

15.05.1940–15.06.1940