Anne Enger

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Olje- og energidepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

26.03.1999–27.08.1999

Konstituert statsminister

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks første regjering

31.08.1998–24.09.1998

Statsråd

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–08.10.1999