Anne Enger (Sp)

Tidligere roller:

Statsminister

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks første regjering

31.08.1998–24.09.1998

Statsråd

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–08.10.1999