Anny Felde

Tidligere roller:

Personlig sekretær

16.10.1985–09.05.1986