Arne-Petter Lorentzen (Frp)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Amundsen, Per-Willy

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.03.2017–17.01.2018