Arild Rødland (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Kristiansen, Kåre

Olje- og energidepartementet - Kåre Willochs regjering

27.06.1983–09.05.1986