Arne Arnesen

Tidligere roller:

Vanlig

27.07.1987–16.10.1989

Vanlig

30.10.1973–02.11.1975

Personlig sekretær

24.03.1971–18.10.1972