Arve Johnsen

Tidligere roller:

Vanlig

19.03.1971–18.10.1972