André R. Kolve (Frp)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–20.12.2016

Vanlig

for statsråd Anundsen, Anders

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–16.12.2015