Asbjørn Eikeland

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.1988–16.10.1989

Personlig sekretær

20.05.1986–31.12.1987