Astrid Bergmål (A)

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.2012–16.10.2013

Vanlig

11.11.2011–31.12.2011

Vanlig

20.10.2011–11.11.2011