Astri Aas-Hansen

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.2012–26.04.2013

Vanlig

11.11.2011–31.12.2011

Vanlig

09.02.2007–11.11.2011

Vanlig

20.10.2005–09.02.2007