Åslaug Haga (Sp)

Tidligere roller:

Statsråd

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

08.10.1999–17.03.2000

Vanlig

17.10.1997–29.03.1999

Personlig sekretær

for statsråd Five, Kaci Kullmann

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–09.10.1990

Personlig sekretær

30.10.1989–31.12.1989