Åsa Solberg Iversen

Tidligere roller:

Personlig sekretær

29.10.1973–15.01.1976