Åse Michaelsen

Nåværende rolle:

Eldre- og folkehelseminister

Helse- og omsorgsdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–