Andreas Zeier Cappelen

Tidligere roller:

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Trygve Brattelis første regjering

17.03.1971–18.10.1972