Berit Haldorsen

Tidligere roller:

Vanlig

12.10.1979–01.04.1980

Vanlig

23.01.1978–08.10.1979