Berit Øksnes

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.2002–17.10.2005

Vanlig

19.10.2001–31.12.2001