Bård Folke Fredriksen

Nåværende rolle:

Statssekretær

08.01.2016–