Brage Baklien

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2016–17.01.2018