Bredo Rolsted

Tidligere roller:

Statsrådssekretær

01.07.1937–29.06.1945

Statsrådssekretær

01.10.1930–30.06.1937