Brit Skjelbred (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

26.10.2001–27.02.2004

Vanlig

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

22.10.1997–31.12.1998