Brit Skjelbred

Tidligere roller:

Statssekretær

26.10.2001–27.02.2004

Politisk rådgiver

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

22.10.1997–31.12.1998